GESTOR DOCUMENTAL

PBS, en la seva aposta decidida per les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies, posa a disposició dels seus clients una nova eina en un entorn web amb l’objectiu d’administrar el flux de documents derivat del procés de construcció.

A través d’un compte d’Usuari, els nostres clients, mitjançant Internet, poden accedir a tots els documents digitalitzats dins del Sistema de Gestió Documental, cosa que permet realitzar-ne la consulta electrònica, d’acord amb les seves necessitats de cada moment.

L’aplicació permet emmagatzemar, recuperar, classificar i autentificar la informació de manera ràpida i senzilla, amb la conseqüent millora de gestió i control més efectiu.